Rólunk

Óvodánk,

1994. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az óvodáskórú gyermekek számára. A kicsiny „Mustármagokat” vegyes életkorú csoportban, keresztyén értékekre épülő pedagógiai program alapján igyekszünk fejleszteni. A város közepén, mégis csendes helyen elhelyezkedő óvodánk négy csoportban fogadja a gyermekeket. A korszerűen berendezett csoportszobákban, esztétikus környezetben a gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlesztésére törekszünk. Évente megújuló, tartós és modern játékokkal várjuk a gyermekeket. Óvodapedagógusaink, dajkáink jól képzett szakemberek. Lelkiismeretes munkájukkal a családi nevelés kiegészítésén fáradoznak.

Célunk,

hogy óvodásainknak szeretetteljes és családias légkört biztosítsunk, amely lehetővé teszi, hogy a felnövekvő gyerekekből kiegyensúlyozott, másokat tisztelő, nyitott, segítőkész és Istenben bízó ember váljon. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban a gyermekek érezzék jól magukat és a játékon, ill. tevékenységeken keresztül nemcsak viselkedési szabályokkal gazdagodjanak, de értelmi képességeik is fejlődjenek. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, az iskolára való felkészítést.

Nevelésünkkel

értékeket szeretnénk közvetíteni a gyermek felé. Szilárd értékeket, amelyeknek a Biblia a mércéje. Közösen törekszünk arra, hogy nevelésünk során minden gyermeki személyiséget a szeretet parancsa vezéreljen.

Hitvallásunk:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon!” (Péld. 22.6.)
1
GYERMEK
1
CSOPORT
1
TORNATEREM
1
DOLGOZÓ
Az óvodai alaptevékenységeken túl teret engedünk a gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében a nyelvtanulásra, zenei képességek, ill. a mozgás fejlesztésére is. A gyermekeket egyéni sajátosságaik alapján, helyben igyekszünk ellátni és fejleszteni. Intézményünkben a gyermekek ellátása ingyenes, csak az étkezését kell a szülőknek fizetni. Óvodánk épülete az EU-s szabványoknak megfelel. 2008 ősze óta rendelkezünk tornaszobával, fedett terasszal. Épületünk alsó szintje teljesen akadálymentesített. 2014 nyarán intézményünk épülete egy EU-s pályázat segítségével még korszerűbbé és energiatakarékossá vált. A szülők és az iskolák visszajelzései alapján elmondható, hogy intézményünk a településen színvonalas pedagógiai munkát végez. A szülők közössége jó kapcsolatot ápol az óvodával, ezáltal a felmerülő problémákról, ill. azok megoldásáról tájékoztatjuk a szülőket. A szülők véleménye is számít a programok megszervezésekor.
Kindori